Mango Travel : Your Traveling Your Design
 
Mango Travel : Your Traveling Your Design
Mango Travel : Your Traveling Your Design
 
 
 
Mango Travel : Your Traveling Your Design
ใบอนุญาติเลขที่ 11/07930
 
จีน
Jiuzhaigou กด ว้าว เลย 5 วัน 4คืน
Beijing is Awesome 5 วัน 3 คืน
BREATH OF ZHANG JIA JIE 4 วัน 3 คืน
Chengdu กู้โลก 5 วัน 4 คืน
Chengdu สะท้านตับ 5 วัน 4 คืน
THE SPIRIT OF SHANGHAI 5 วัน 3 คืน
 
ญี่ปุ่น
The Lost Kansai4 Osaka Kyoto 4 วัน 3 คืน
HAPPY OSAKA KYOTO NARA 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน
The Lost Kansai#3 4 วัน 3 คืน
The Lost Kansai 4 วัน 3 คืน
The Lost Kansai#3 โอซาก้า เกียวโต โกเบ อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ 4 วัน 3 คืน
Summer Fresh in Osaka Kyoto 5 วัน 3 คืน
Happy Tokyo Love Love Autumn 5 วัน 3 คืน
โตเกียวคามาคูระโยโกฮาม่า 5 วัน 3 คืน
Happy Osaka Nara Kyoto Kobe 3 วัน 2 คืน
Hokkaido Lavender Lover ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ ฟูราโน่ บิเอะ 5 วัน 3 คืน

 

เกาหลี
HAPPY KOREA SUPER SURPRISE AUTUMN 5 วัน 3 ตืน
เกาหลี Romantic Soraksan & Han River 5 วัน 3 ตืน
 
ฮ่องกง
EASY CHILL CHILL IN HONGKONG 3 วัน 2 คืน
ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
ฮ่องกง – นองปิง 3 วัน 2 คืน
 
พม่า
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 3 วัน
พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน
ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน
 
มาเก๊า
มาเก๊า 3 วัน
มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน
เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน
 
สิงคโปร์
SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน
Singapore Super Save 3 วัน 2 คืน
Summer Chic in Singapore 3 วัน 2 คืน
 
ไต้หวัน
Taiwan Super Save 5 วัน 3 คืน
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 เหย่หลิว 5 วัน 3 คืน
 
เวียดนาม
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ซิ ตี ้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3 วัน
โฮจิมินห์-มุยเน่ 3 วัน
ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4 วัน
โฮจิมินห์-มุยเน่ 3 วัน
ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4 วัน
 
อียิปต์
อียิปต์..ไคโร..อเล็กซานเดรีย 5 วัน 2 คืน
 
อินเดีย
อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน
 
ยุโรป
Beautiful New Zealand 6 วัน
ท ัวร์ฝร ั่งเศส ปารีส 6 วัน 3 คืน
ทัวณ์เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน 7 วัน 4 คืน
รัสเซีย ดูไบ 6 วัน
ตุรกี ...อียิปต์
ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน
เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี -สโลวัค-เช็ ก 8 วัน 5 คืน
รัสเซีย ดูไบ 6 วัน
บริสเบน – โกลด์โคสท์ - ซิดนีย์ 5 วัน 3 คืน
POPULAR AUSTRALIA 6 วัน
 
บริษัท แมงโก้ ทราเวล จำกัด
อาคารชัยสงวน ชั้น 4 เลขที่ 1575/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
TEL : 02-6529191-3
FAX : 02-6529194
OFFICE MOBILE : 098-8286811,083-0965852
ID LINE : sumitrasuang
   
 
บริษัท แมงโก้ ทราเวล จำกัด
จากประสบการณ์ด้านการเดินทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมกว่า 40 ปีของผู้ก่อตั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ได้เห็นได้รับรู้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นวิถีชีวิตที่หลากหลายสถานที่แปลกใหม่ และวิวัฒนาการของโลกที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างไม่มีวันหยุด จึงอยากถ่ายทอดสิ่งดีๆที่ได้คัดสรรค์แล้วให้ทุกท่านได้สัมผัสเพื่อเป็นรางวัลชีวิต

และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาในด้านต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้บริการโปรแกรมท่องเที่ยวที่ไม่ลงตัว ตลอดจนงบประมาณ ผู้ก่อตั้งจึงต้องการจะให้แมงโก้ทราเวลเป็นบริษัททัวร์ที่จะทำให้การเดินทางของลูกค้าเป็นจริงได้ โดยลดปัญหาด้านต่างๆมากที่สุด เพื่อให้การเดินทางเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจตลอดการเดินทาง จึงมีนโยบายแน่วแน่ที่จะเน้นถึงงานด้านบริการให้ดีเลิศเป็นอันดับแรก โดยไม่ได้คำนึงถึงปริมาณงานที่เข้ามา ทำให้เราสามารถดูแลลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเต็มที่อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีพนักงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญในแต่ละด้านมากกว่า 20 ปีไม่ว่าจะเรื่องทัวร์ตั๋วเครื่องบิน การดูงานการจัดประชุม ตลอดจนเรื่องโรงแรมที่พักซึ่งสามารถให้คำแนะนำแก่ทุกท่านได้อย่างตรงจุด
Mango Travel : Your Traveling Your Design
 
The Lost Kansai4 Osaka Kyoto 4 วัน 3 คืน
อียิปต์..ไคโร..อเล็กซานเดรีย 5 วัน 2 คืน
HAPPY OSAKA KYOTO NARA 5 วัน 4 คืน
HAPPY KOREA SUPER SURPRISE AUTUMN 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน
Jiuzhaigou กด ว้าว เลย 5 วัน 4 คืน
Beijing is Awesome 5 วัน 3 คืน
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ซิ ตี ้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3 วัน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน
The Lost Kansai#3 4 วัน 3 คืน
BREATH OF ZHANG JIA JIE 4 วัน 3 คืน
มาเก๊า 3 วัน
พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
EASY CHILL CHILL IN HONGKONG 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 3 วัน
The Lost Kansai 4 วัน 3 คืน
The Lost Kansai#3 โอซาก้า เกียวโต โกเบ อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ 4 วัน 3 คืน

- โอซาก้า – ริงกุ พรี เมี่ยม เอ้าท์ เลท
- อิสระท่องเที่ยวตามอ ั ธยาศ ั ยเต็ มว ั น หร ื อเลื อกซื ้ อ Option บัตรยูนิเวอร์แซล เจแปน
- โอซาก้า - เกียวโต ม ิ ยาส ึ – ว ั ดชิ ออนจ ิ - อามาโนะฮาชิ ดาเตะ น ั ่ งกระเช้ าสู ่ จุ ดชมว ิ ว - เมืองอิเนะ -โกเบ ออนเซ็ น
- ปราสาทโอซาก้า (น าชมด้านนอก) – ช้ อปป ิ ้ งด ิ วต ี ้ ฟร

กำหนดการเดินทาง
24-27 ก.ย. 23,999
1 – 4 ต.ค. 24,999
8 – 11 ต.ค. 24,999
15 – 18 ต.ค. 25,999
22 – 25 ต.ค. 26,999
ราคาเริ่มต้น 17,900 .-
มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน

- จูไห่ – ว ัดผู่ถอ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – โชว์น ้าพุเต้นระบ า
- จูไห่ – มาเก๊า – ว ัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ ์ เซ็ นปอล – ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

กำหนดการเดินทาง
23–25 ก.ย.60 4,994
26–28 ก.ย.60 4,994
ราคาเริ่มต้น 4,994 .-
SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน

- GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส
- Universal Studio of Singapore
- อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรง ละครเอสพลานาด – น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน์ – ชมวัด พระเขี้ยวแก ้ว – ช ้ อปป ิ ้ งที ่ ถนนออร์ชาร์ด

กำหนดการเดินทาง
ก ันยำยน : 29 กันยายน –1 ตุลาคม 2560 16,900
ตุลำคม : 6-8, 14-16, 20-22, 28-30 ตุลาคม 2560 16,900
ตุลำคม: 13-15, 21-23 ตุลาคม 2560 18,900
พฤศจิกำยน : 3-5, 4-6, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 พฤศจิกายน 2560 16,900
ธ ันวำคม : 1-3, 8-10, 15-17 ธันวาคม 2560 17,900
ธ ันวำคม : 9-11 ธันวาคม 2560 18,900
ธ ันวำคม : 30 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561, 31 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 19,900

ราคาเริ่มต้น 16,900 .-
Summer Fresh in Osaka Kyoto 5 วัน 3 คืน

- เที่ยวญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตย์ ชมมรดกโลกวั ดน ้ าใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
- ช ้ อปป ิ ้ งถนนสายกาน ้ าชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็ นสัญลักษณ์ของ
- ศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น สักการะหลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ เมืองหลวงเก่านารา
- เยือนหมู่บ้านโบราณ คายาบูกิ โน ซาโตะ หมู่บ้ านหลังคามุงจากกว่า 40 หลัง

กำหนดการเดินทาง
21 - 25 กันยายน 2560 23,999
29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2560 23,999
ราคาเริ่มต้น 19,999 .-
เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน

- ฮ่ องกง – หมู่บ้านชาวประมง – เลด ี ้ มาร ์ เก็ ต
- วิคตอเรียพ้อยท์ - อ่าวรีพลัสเบย์ - ว ัดแชกง - จิวเวอร์รี่ – ล่ องเร ื ออ่ าวฮ่ องกง - เซิ นเจ ิ ้ น-– โชว์ม่านน ้า3D
- ร้านหยก – จูไห่ – ว ัดผู้ถอ – ถนนคู่ร ัก + จูไห่ฟิ ชเชอร์เกิร์ล – บัวหิมะ – ร้านผ้าไหม
ช้ อปป ิ ้ งตลาดใต ้ ด ิ นก๋งเป่ ย
- จูไห่ – มาเก๊า – โบสถ ์ เซ็ นปอล – ว ัดเจ้าแม่กวนอิม – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม
หอไอเฟล - Parisian – The Venetian + Casino

กำหนดการเดินทาง
23 - 26 ก.ย. 60 11,511
30 ก.ย. - 03 ต.ค. 60 11,511
ราคาเริ่มต้น 11,511 .-
Beautiful New Zealand 6 วัน

- ควีนส์ทาวน์ –นั ่ งกระเช ้ าส ู ่ ยอดเขาบ ๊ อบส ์ พี ค
- ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – วานาก้า
- เทคาโป – อะคารัว – ล่องเรือชมโลมา -ไคร้สท์เชิร์ช

กำหนดการเดินทาง
21 – 26 กั นยำยน 2560
ราคาเริ่มต้น 77,900.-
Chengdu กู้โลก 5 วัน 4 คืน

- ร้านใบชา-เมืองโบรำณหวงหลงซี -เฉิ นตูเล่อซำน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊ -วัดเป้ ำกั๋ว
- ยอดเขำจินติ่ง(รวมกระเช้ำไฟฟ้ ำ)-องค ์ ผู ่เสียนทรงช้ำง-ง้อไบ๊ -เฉิ นตู -ร้านนวดเท้า
- ศู นย ์ หมี แพนด ้ ำ (รวมรถแบตเตอรี่ )ร้านหมอนยางพารา-ถนนคนเดิ นช ุ นซี ลู ่โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก
- ถนนโบรำณจินหลี่ -ร้านผ้าไหม

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 20-24 กันยำยน 2560 19,799 บำท
วันที่ 11-15 / 25-29 ตุ ลำคม 2560 22,799 บำท
วันที่ 18-22 ตุ ลำคม 2560 24,799 บำท
ราคาเริ่มต้น 17,799 .-
ทัวร์ฝร ั่งเศส ปารีส 6 วัน 3 คืน

- เยือนปารีสศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ว ัฒนธรรม และแฟช ั ่ นที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก
- ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล มหาวิหารนอเทรอดาม ประตู ช ั ยนโปเลี ยน
- ล่องเรือแม่น ้าแซน ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอ ั นคลาสส ิ คริมฝั่งแม่น ้า
- ชมความงดงามปราสาทเชอนองโซที่เมืองตูร์ ชมพระราชว ังแวร ์ ซายส ์
- ช้ อปป ิ ้ งกระจายย่านถนนชองป ์สเอล ิ เซ่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ และ ลาว ัลย์เลย์ วิลเลจ เอ้าท์ เล็ท
- อิสระฟรีเดย์ 1ว ัน ให้ ท่ านเลื อกช้ อปป ิ ้ งหร ื อท่ องเที ่ ยวเมื องปาร ี ส เมื องแห่ งแฟช ั ่ นตามอ ั ธยาศ ั ย

กำหนดการเดินทาง
20-25 ก.ย. 35,900
5-10 ต.ค. 37,900
11-16 ต.ค. 38,900
8-13 พ.ย. 37,900
22-27 พ.ย. 36,900
29พ.ย. – 4ธ.ค. 37,900
ราคาเริ่มต้น 35,900.-
Chengdu สะท้านตับ 5 วัน 4 คืน

- ศูนย ์หมี แพนด ้ ำ-ตู เจียงเยี ่ยน-ผ่ ำนชม ทะเลสำบเตี๋ยซี -อุทยำนโหมวหนี โกว-เขตอุ ทยำนแห่งชำติ จิ ่วจ้ ำยโกว
- อุทยำนแห ่งชำติ จิ ่วจ ้ ำยโกว (ไม ่รวมรถเหมำในอุทยำน)
- จิ่วจ้ำยโกว-ผ่ำนชมก ำแพงเมืองโบรำณ ซงพำน-เฉิ นตู -ร้านหยก-ร้านหมอนโอโซน ร้านใบชา-โชว์เปลี่ ยนหน้ำกำก
- ้านผ้าไหม-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 20-24 กันยำยน 2560 18,799 บำท
ราคาเริ่มต้น 16,799 .-
ทัวร์เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน 7 วัน 4 คืน

- กร ุงโคเปนเฮเก้น >> เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก เมืองแห่งกลิ่นอายแห่งความรักในเทพนิยาย
- DFDS>> ล่องเรือส าราญสู่..ออสโล เพลิดเพลินไปกับสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเรือส าราญ
- กร ุงออสโล >> เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก
- กร ุงสตอกโฮล์ม >> เป็ นเมืองหลวงของประเทศสวีเดน “ราชินีแห่งทะเลบอลติก”

กำหนดการเดินทาง
5 – 10 ต.ค.60 31,113
23-28 พ.ย.60 31,113
7-12 ธ.ค.60 33,333
ราคาเริ่มต้น 29,992.-
Happy Tokyo Love Love Autumn 5 วัน 3 คืน

- นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – อาบน ้าแร่ธรรมชาติ -บุฟเฟต ์ ขาปูย ักษ์ เส ิร ์ฟไม่อ ั ้น
- หมู ่บ้ านโอชิ โนะฮ ัคไค - ภูเขาไฟฟู จ ิ ช ั ้ น 5 - ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว - โตเกียวสกายทรี - ว ัดอาซากุสะ
- ตะลุยโตเกียว - อ ิสระท่องเที ่ ยวช้ อปป ิ ้งเต็ มว ั นหร ือ เลือกซื ้อท ัวร ์ ด ิสนีย์แลนด์

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 20 - 24 ก.ย. 60 24,999
วันที่ 23 - 27 ก.ย. 60 24,999
วันที่ 26 - 30 ก.ย. 60 24,999
วันที่ 29 – 3 ต.ค. 60 25,999
วันที่ 30 – 4 ต.ค. 60 28,999
วันที่ 1 – 5 ต.ค. 60 28,999
วันที่ 2 – 6 ต.ค. 60 27,999
วันที่ 5 - 9 ต.ค. 60 28,999
วันที่ 7 – 11 ต.ค. 60 28,999
วันที่ 8 - 12 ต.ค. 60 27,999
วันที่ 11 - 15 ต.ค. 60 28,999
วันที่ 14 - 18 ต.ค. 60 28,999
วันที่ 15– 19 ต.ค. 60 28,999
วันที่ 16 – 20 ต.ค. 60 28,999
วันที่ 17 - 21 ต.ค. 60 28,999
วันที่ 18 – 22 ต.ค. 60 31,999
วันที่ 19 – 23 ต.ค. 60 33,999
วันที่ 20 - 24 ต.ค. 60 33,999
วันที่ 22 – 26 ต.ค. 60 33,999
วันที่ 23 - 27 ต.ค. 60 28,999
วันที่ 24 – 28 ต.ค. 60 28,999
ราคาเริ่มต้น 24,999 .-
THE SPIRIT OF SHANGHAI 5 วัน 3 คืน

- เม่ำเสี้ยน-อุ ทยำนแห ่งชำติ หวงหลง (ไม ่รวม กระเช้ำขึ้นและลง)-เขตอุ ทยำนจิ ่วจ ้ ำยโกว
- อุทยำนแห ่ งชำติ จิ ่ วจ ้ ำยโกว (รวมรถเหมำในอุทยำน)
- ร้านบชา-จิ่วจ้ำยโกว-ผ่ำนชมก ำแพงเมือง โบรำณซงพำน-ผ่ำนชมทะเลสำบเตี๋ยซี -เฉินตู -โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก
- ศู นย ์อนุ รักษ ์ แพนด ้ ำ (รวมรถแบตเตอรี่ ) ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-วัดเหวิ นช ูร้านหมอนยางพารา

กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 30,999 .-
Taiwan Super Save 5 วัน 3 คืน

- เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
- ชมเศี ยรราชิ นี ประติ มากรรมที ่ธรรมชาติ รังสรรค ์ขึ ้นมา ณ อุ ทยานเย่หลิว
- ชมตึกไทเป 101 ถือได้ว่าเป็ นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
- ช อปป ิ ้ งตลาดกลางคื นไต ้ หวั น สุดฟิ นอาหารทะเลสดๆ ที่ตลาดปลาไทเป
- พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว 2 คืน / มื ้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา

กำหนดการเดินทาง
29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2560 14,777
ราคาเริ่มต้น 29,992.-
รัสเซีย ดูไบ 6 วัน

- ท่องเที่ยว 2 ประเทศ แบบคร ั้งเดียว
- มอสโคว์ ชมสถาปัตยกรรมหลากส ีส ั นหน ึ ่งเด ียวของโลก
- ล่องเรือชมความสวยงามใจกลางมอสโคว
- ดินแดนตะลุยเนินทราย พระอาทิตย์ตกดิน กินบาร์บีคิว
- ที่สุดแห่งความมั่งค ั่ง ล ้าสมัย ตึกสูงระฟ้ า สวรรค์บนดินผู้ร ักความท ันสมัย

กำหนดการเดินทาง
5 – 10 ต.ค.60 31,113
23-28 พ.ย.60 31,113
7-12 ธ.ค.60 33,333
ราคาเริ่มต้น 29,992.-
โฮจิมินห์-มุยเน่ 3 วัน

- โฮจิมินห์ -ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
- ทาเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์ -ว ัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถ ัน-ล่ องเร ือแม่น ้าไซ่ ง่อน

กำหนดการเดินทาง
23-25 ก.ย.60 7,999
30 ก.ย.-02 ต.ค.60 7,999
07-09 ต.ค.60 8,999
14-16 ต.ค.60 8,999
21-23 ต.ค.60 10,999
28-30 ต.ค.60 8,999
ราคาเริ่มต้น 7,999 .-

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

นั ่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค
หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว
เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นทั ้ งหมด 7 โซนแบบเต็มวัน
เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่ I RONMAN Experience
ไหว้ พระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT

กำหนดการเดินทาง
22-24 กันยายน 2560 17,900
29 ก.ย.-01 ต.ค. 2560 17,900
06-08 ตุลาคม 2560 18,900
07-09 ตุลาคม 2560 18,900
13-15 ตุลาคม 2560 19,900
14-16 ตุลาคม 2560 19,900
20-22 ตุลาคม 2560 21,900
21-23 ตุลาคม 2560 21,900
27-29 ตุลาคม 2560 19,900
28-30 ตุลาคม 2560 19,900
ราคาเริ่มต้น 17,900 .-
THE SPIRIT OF SHANGHAI 5 วัน 3 คืน

สั มผัสความยิ่งใหญ่ ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จาก SKY WALK บนหอไข่มุก
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั ่งอยู่บนสวรรค์ ”
นมั สการพระใหญ่ หลิ งซาน พระพุ ทธรู ปปางห ้ ามญาติ สั มฤทธิ ์ ที ่ ใหญ่ ที ่ สุ ดในจี น
นั ่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง
ช ้ อปป ิ ้ งจุ ใจถนนโบราณเห่ อฟางเจี ่ ย ถนนนานกิ ง และตลาดเก่ าเฉิ นหวั งเมี ่ ยว
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ไก่ขอทาน-หมูพันปี -ซี่โครงหมูอูซี

กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น 13,777 บาท
ราคาเริ่มต้น 13,777 .-

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน

- ร่ วมพิ ธี ศ ั กดิ ์ สิ ทธิ ์ ล ้ างพระพ ั กตร ์ พระมหามัยมุณี สิ ่ งศ ั กดิ ์ สิ ทธิ ์ สู งสุ ด 1 ใน 5 มหาบู ชาสถาน
- สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า
- สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ ใจกลางเมืองหงสาวดี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ
- พระธาตุอินทร์แขวน เป็น 1 ใน 5 มหาบู ชาสถานศ ั กดิ ์ สิ ทธิ ์ สู งสุ ดแห่ งลุ ่ มอิ ระวดี
- บินเข้าย่างกุ้ง บินออกทางมัณฑะเลย์ ไม่ เหน ื ่อย เมนูพิเศษ สุ กี ้ ชาบู ชิ บุ ฟเฟ ่ ต ์ โออิ ชิ +กุ้งเผา อิ่มอร่อยอย่างจุใจ
- แถมฟรี !!ชุ ดเสริ มบารมี (เสื ้ อยื ดมิ งกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพั กตร ์ +สมุ ดสวดมนต ์ +น ้ าดื ่ ม+ผ้าเย็น)

กำหนดการเดินทาง
28 ก.ย.60 2 ต.ค.60 25,900
ราคาเริ่มต้น 23,900 .-

แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน

- เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์ ”
- สั มผั สกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม ้นานาพรรณ
- ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ
- น าท่านนั่ง “เคเบิลคาร์ ” (รวมค่ าข ึ ้ นแล ้ ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม
- น ั ่ งเร ื อซิ คาร่ าล่ องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท ้อนความงามของท ้องฟ้า
กลางเทือกเขาหิมาลัย
- ชม “ท ัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลื อชื ่ อและ “อ ักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ

กำหนดการเดินทาง
ว ันที่ : 23-29 ก.ย. 60 40,900.-
ว ันที่ : 14-20 / 21-27 / 28ต.ค.-3พ.ย. 60 41,900.-
ราคาเริ่มต้น 38,900 .-

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน

- ร่วมพิธีศ ักดิ ์สิทธิ ์ล ้างพระพ ักตร ์พระมหามัยมุณี สิ ่งศ ักดิ ์สิทธิ ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า
- สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ ใจกลางเมืองหงสาวดี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ
- พระธาตุอินทร์แขวน เป็น 1 ใน 5 มหาบู ชาสถานศ ั กดิ ์ สิ ทธิ ์ สู งสุ ดแห่ งลุ ่ มอิ ระวดี
- บินเข้าย่างกุ้ง บินออกทางมัณฑะเลย์ ไม่ เหน ื ่อย เมนูพิเศษ สุ กี ้ชาบูชิ บุฟเฟ ่ ต ์ โออิ ชิ +กุ้งเผา อิ่มอร่อยอย่างจุใจ
- แถมฟรี !!ชุ ดเสริ มบารมี (เสื ้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร ์ +สมุดสวดมนต ์ +น ้าดื ่ ม+ผ้าเย็น)

กำหนดการเดินทาง
28 ก.ย.60 2 ต.ค.60 25,900
ราคาเริ่มต้น 23,900 .-
ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

• นมัสการพระใหญ่ “ Nongping ”
• ช ้ อปปิ ้งสุดมันส ์ ถนนนาธาน “ย่านจิมซาจุ่ย” + Citygate Outlet Mall
• จุดชมวิววิคตอเรียพีค (Peak-Tram)
• ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล Repulse Bay + วัดแชกงหมิว
• พิเศษ!!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

กำหนดการเดินทาง
ก ันยำยน : 22-24 กันยายน 10,900.-
ราคาเริ่มต้น 9,900 .-
ตุรกี ...อียิปต์

ท ัวร์สุดคุ้มแห่งปี ..จ่ายคร ั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ...ตุรกี ...อียิปต์ ?
ตุรกี ล่ องเร ื อชมช่ องแคบบอสฟอร ัส ช่ องแคบท ี ่ เชื ่ อมทะเลด าก ั บทะเลมาร ์ มา
อียิปต์  ชมมหาป ี ราม ิ ดแห่ งก ี ซ่ า 1 ใน 7 ส ิ ่ งมห ั ศจรรย ์ ของโลกยุ คโบรา
..เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS) สายการบินประจ าชาติอียิปต์ ..

กำหนดการเดินทาง
3 – 7 ตุลาคม 2560 26,662
10 – 14 ตุลาคม 2560 26,662
17 – 21 ตุลาคม 2560 26,662
ราคาเริ่มต้น 26,662.-
ออสเตรีย เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน

เดินเล่น เม ื องซำลส ์ บวร ์ ก (Salzburg) บ ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท” ถ่ ายรูปกับหล ังคำทองค ำ
(Golden Roof) สั ญลั กษณ์ ส าคั ญของเม ื องอ ิ นส ์ บรู ค (Innsbruck) เข้ำชมควำมงำมของปรำสำทนอย
ชวำนสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต ้นแบบของปราสาทเจ ้าหญิงนิทรา ชมจ ัตุร ัสมำเรียนพลำสท์
(Marienplatz) ถือว่าเป็ นจุดเริ่มต ้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค (Munich) เดินเล่นเมือง
น ้าแร่สุดแสนโรแมนติกที่ คำร์โลวี่ วำรี (Karlovy vary) สั มผั สมนต์ เสน่ ห์ ของกรุงปรำก (Prague) อดีต
เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เยือนกรุงบรำติสลำว่ำ (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลว ั ค ล่องเรือแม่น ้ำดำนูบอ ันเลื่ องชื ่ อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรม
ฮั งการี ชื ่ นชมกั บความงามของพระรำชว ั งเชิ นบรุ นน ์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา

กำหนดการเดินทาง
ตุลำคม : 3 – 11 59,900.-
ราคาเริ่มต้น 55,900.-
เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี -สโลวัค-เช็ ก 8 วัน 5 คืน

- มิวนิค (เยอรมัน)–ฮัลสตัท(ออสเตรีย) -กรุงเวียนนำ -ช้ อปปิ ้งถนนคำร์ตเนอร์
- เวียนนำ(ออสเตรีย) – เข้ำพระรำชวังเชรินน์บรุนน์ – กรุงบูดำเปสต์ (ฮังกำรี ) – ป้ อมปรำกำร Fisherman‘s Bastion - โบสถ์ Matthias -ล่องเรือในแม่น ้ำดำนูบ
- บูดำเบสต ์ (ฮังกำร ี ) – บรำติสลำวำ (สโลวัค) – ภำยนอกปรำสำทแห่ง กรุงบรำติสลำวำ – กรุงปรำก(สำธำรณรัฐเช็ก)- สะพำนชำร ์ลส ์
- กรุงปรำก (สำธำรณรัฐเช็ ก) –ปรำสำทแห่งกรุงปรำก – เชสกี ้ครุมลอฟ ปรำสำทครุมลอฟ

กำหนดการเดินทาง
4-11 / 23-30 พ.ย.60 54,900.-
ราคาเริ่มต้น 54,900.-
รัสเซีย ดูไบ 6 วัน

- ท่องเที่ยว 2 ประเทศ แบบครั้งเดียว
- มอสโคว์ ชมสถาปัตยกรรมหลากสีสันหนึงเดียวของโลก
- ล่องเรือชมความสวยงามใจกลางมอสโคว
- ดินแดนตะลุยเนินทราย พระอาทิตย์ตกดิน กินบาร์บีคิว

กำหนดการเดินทาง
5 – 10 ตค 60 31,113
ราคาเริ่มต้น 29,992.-
Singapore Super Save 3 วัน 2 คืน

- GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์ แซนส์ – พัก GRAND PACIFIC HOTEL
- Universal Studio of Singapore
- อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรง ละครเอสพลานาด – น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน์ – ชมวัด พระเขี้ยวแก ้ว – ช ้ อปป ิ ้ งที ่ ถนนออร์ชาร์ด

กำหนดการเดินทาง
29 กันยายน –1 ตุลาคม 2560 16,900

ราคาเริ่มต้น 16,900 .-
Summer Chic in Singapore 3 วัน 2 คืน

- เที่ยวสิงคโปร์ รับพลังฮวงจุ้ย ถ่ายรูป MERLION สัญลักษณ์ของสิงค์โปร์
- MARINA BAY SAND HOTEL โรงแรมและคาสิโนที่มีความหรูถึงระดับ 6 ดาว
- สั มผั สน ้ าพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่ าจะน ามาซึ่งโชคลาภ
- ชมโชว์ WONDER FULL LIGHT แสงสี เสี ยงผ่ านม่ านน ้ า ใหญ่ ที ่ สุ ดในอาเซี ยน
- อิสระ 1 วันเต็ม !! ให ้ ท่ านได ้ ท่ องเที ่ ยวและช ้ อปป ิ ้ งตามอั ธยาศั ย
- พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่านบูกิส ใกล้รถไฟใต้ดินเดินทางสะดวก

กำหนดการเดินทาง
29 ก.ย. – 01 ต.ค.2560 13,900
07 – 09 ตุลาคม 2560 13,900
14 – 16 ตุลาคม 2560 13,900
28 – 30 ตุลาคม 2560 13,900
ราคาเริ่มต้น 12,900 .-
ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4 วัน

- เว้ -พระราชวังไดโนย-สุสานจ ักรพรรดิไคดิงห์ -ดานัง
- บานาฮิลล์ -ฮอยอัน

กำหนดการเดินทาง
05-08 ต.ค.60 13,900
06-09 ต.ค.60 13,900
07-10 ต.ค.60 13,900
12-15 ต.ค.60 14,900
13-16 ต.ค.60 14,900
14-17 ต.ค.60 13,900
19-22 ต.ค.60 14,900
20-23 ต.ค.60 15,900
21-24 ต.ค.60 14,900
26-29 ต.ค.60 14,900
27-30 ต.ค.60 14,900
ราคาเริ่มต้น 13,900 .-
ฮ่องกง – นองปิง 3 วัน 2 คืน

• นมัสการพระใหญ่ “ Nongping ”
• ช ้ อปปิ ้งสุดมันส ์ ถนนนาธาน “ย่านจิมซาจุ่ย” + Citygate Outlet Mall
• จุดชมวิววิคตอเรียพีค (Peak-Tram)
• ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล Repulse Bay + วัดแชกงหมิว
• พิเศษ!!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

กำหนดการเดินทาง
23-25 ก.ย.2560 15,900.-
7-9, 14-16, 28-30 ต.ค.2560 15,900.-
ราคาเริ่มต้น 13,900 .-
โฮจิมินห์-มุยเน่ 3 วัน

- โฮจิมินห์ -ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน
- ท าเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์ -ว ัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถั-ล่องเรือแม่น้าไซ่ง่อน

กำหนดการเดินทาง
23-25 ก.ย.60 7,999
30 ก.ย.-02 ต.ค.60 7,999
07-09 ต.ค.60 8,999
14-16 ต.ค.60 8,999
21-23 ต.ค.60 10,999
28-30 ต.ค.60 8,999
ราคาเริ่มต้น 7,777 .-
บริสเบน – โกลด์โคสท์ - ซิดนีย์ 5 วัน 3 คืน

ขอนำท่านเดินทางสู่ออสเตรเลีย นำท่านสู่รัฐควีนส์แลนด์ รัฐแห่งแสงอาทิตย์อันแสนสดใสของประเทศออสเตรเลีย เดินทางสู่โกลด์โคสท์ เมืองสวรรค์แห่งการพักผ่อนของออสเตรเลียที่มีหาดทรายสีทองยาวสุดลูกตา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง Gold Coast แบบ 360 องศา ที่อาคาร Q1 OBSERVATION DECK นครซิดนีย์ชมเมืองหาดบอนได นำท่าน ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ นำท่านช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์ให้ท่านได้ซื้อสินค้ามากมายเพื่อเป็นของฝาก

กำหนดการเดินทาง
21-25 กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น 55,900.-
POPULAR AUSTRALIA 6 วัน

ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน
ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์ ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ค ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อันเป็นมรดกโลก เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย นำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน ที่เดินขึ้นจากทะเลกลุ่มใหญ่บนชายหาดกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารมาฝากลูกตัวน้อย รถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมืองในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันดัดแปลงให้เป็นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

กำหนดการเดินทาง
19-24 กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น 63,900.-

โตเกียวคามาคูระโยโกฮาม่า 5 วัน 3 คืน

ทานเมนูบุฟเฟ่ต์BBQ YAKINIKUฟรีWIFI ON BUS
พักโตเกียว 1คืน นาริตะ 2คืน สุดคุ้ม!!! ทุกพีเรียดราคาเดียว 19,900บาท
วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ คามาคูระ พระใหญ่ไดบุทสึ
โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมง โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ร้านดองกี้ ห้างเอออนพลาซ่า อิสระท่องเทียว1วัน

กำหนดการเดินทาง
25 - 29 ก.ย. 19,900
ราคาเริ่มต้น 25,999 .-
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน

• หนานโถว – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดเหวิ่นหวู่ –วัดพระถังซัมจั๋ง –ไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
• ไถจง – ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
• พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) –DUTY FREE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ – ซีเหมินติง – หนานโถว

กำหนดการเดินทาง
21 – 25, 22 – 26, 23 – 27, 27 ก.ย. – 1 ต.ค., 28 ก.ย. – 2 ต.ค., 29 ก.ย. – 3 ต.ค., 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 60 19,900.-
ราคาเริ่มต้น 18,900 .-
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน

• หนานโถว – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดเหวิ่นหวู่ –วัดพระถังซัมจั๋ง –ไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
• ไถจง – ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
• พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) –DUTY FREE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ – ซีเหมินติง – หนานโถว

กำหนดการเดินทาง
21 – 25, 22 – 26, 23 – 27, 27 ก.ย. – 1 ต.ค., 28 ก.ย. – 2 ต.ค., 29 ก.ย. – 3 ต.ค., 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 60 19,900.-
ราคาเริ่มต้น 18,900 .-
Happy Osaka Nara Kyoto Kobe 3 วัน 2 คืน


กำหนดการเดินทาง
วันที่ 22-24 ก.ย. 60 19,999
วันที่ 29-1 ก.ย. 60 19,999
วันที่ 6-8 ต.ค. 60 21,999
วันที่ 13-15 ต.ค. 60 22,999
วันที่ 20-22 ต.ค. 60 25,999
ราคาเริ่มต้น 18,999 .-
Hokkaido Lavender Lover ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ ฟูราโน่ บิเอะ 5 วัน 3 คืน

- บินหรู บินตรงสู่ชิโตเสะโดยสายการบินไทย THAI AIRWAY (TG) สะสมไมล์ได้ 50%
- ซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ คลองโอตารุ โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ
- ฟุราโน่ โทมิตะฟาร์ม/ชิกิไซ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ เมืองบิเอะ Patchwork road บ่อน้ำสีฟ้า ทานุกิโคจิ
- *พักออนเซ็น 1คืน ซัปโปโร 2คืน *อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยว 1 วัน*

กำหนดการเดินทาง
21-25 ก.ย. 38,900
28ก.ย.-2 ต.ค. 38,900
30ก.ย.-4 ต.ค. 37,900
6-10 ต.ค. 41,900
14-18 ต.ค. 41,900
15-19 ต.ค. 39,900
17-21 ต.ค. 41,900
26-30 ต.ค. 41,900
ราคาเริ่มต้น 37,900 .-
เกาหลี Romantic Soraksan & Han River 5 วัน 3 คืน
• พิเศษ...ให้ท่าน ล่องเรือแม่น้ำฮัน ชมบรรยากาสสุดชิว + บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
• ชม อุทยานแห่งชาติโซรัคซานหรือ อีกชื่อเรียกหนึ่งว่าสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี
• ชมความงดงาม หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก หมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติยาวนาน
• ชมความงดงาม พระราชวังชางด๊อกกุง 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญ
• ช้อปปิ้งสุดมันส์ เมียงดง,ถนนวัฒนธรรม อินซาดง

กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม : 04-08 ต.ค.60 25,900.-

ราคาเริ่มต้น 23,900 .-
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 เหย่หลิว 5 วัน 3 คืน

• วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”
• ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
• ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101

กำหนดการเดินทาง
20-24 ก.ย. 2560 18,999.-
13-17 ต.ค. 2560 18,999.-
19-23 ต.ค. 2560 * วันปิยะหมาราช * 22,999.-
20-24 ต.ค. 2560 * วันปิยะมหาราช * 22,999.-
ราคาเริ่มต้น 17,999 .-
 
 
 
 
Mango Travel : Your Traveling Your Design
View My Stats